luke-stackpoole-5Qqkjn4PFPA-unsplash.jpg

PRAYER POINTS FOR NORWAY

BØNNEEMNER FOR NORGE.

 • Takk Gud for vårt land og folk, at Han har velsignet oss og bevart vår nasjon.

 • Be for menigheter og forsamlinger i ditt område, og for deres ledere, at enheten og kjærligheten mellom de troende skal vokse seg sterk.

 • Be Gud drive arbeidere ut i hele landet som forkynner evangeliet til alle mennesker.

 • Be om at nye menigheter skal startes over hele landet, og at kristne skal være lys og salt på sine arbeidsplasser og i sine nabolag.

 • Velsign barn og unge du kjenner, at de får se hvem Gud er og hvor høyt de er elsket av Ham. Be om vern for ekteskap og familier i denne tiden, og at fedrenes hjerter vendes til barna.

 • Be for barnehager, skoler og høyskoler/universiteter, at Jesus får den plassen han skal ha, og at utdanningen bygger på sannhet og rett.

 • Takk for myndighetene våre og be om visdom og nåde for Erna Solberg og alle i høye stillinger.

 • Be særlig om at rettferdige og gudfryktige politikere blir valgt i stortingsvalget 2021.

 • Be også for alle partiprogrammene som lages nå, at de ikke skal flytte gamle grensesteiner, men heller finne tilbake til de kristne verdiene som bygget vår nasjon

 • Be for media, at sannhet og renhet skal vinne frem i alle kanaler.

 • Be om velsignelse over næringslivet, at de skal forvalte ressursene godt, skape arbeidsplasser gjennom gode produkter og tjenster bassert på høy etisk standard.

 • Be for kulturliv, sport og underholdning at Gud får tale gjennom kunst, musikk, litteratur osv. og at de som arbeider på disse feltene får gjøre det med integritet.

Nordic 365 - ett år i bønn i de nordiske landene

 

Bønnenettverk i Norden har gått sammen om ett år i bønn. – Vi opplever at vi hører sammen, landene med korsmerkede flagg. De nordiske nasjonene har en felles kristen arv og et felles kall til verdensmisjon. Det er på tide å se gjenopprettelse av grunnvollene, transformasjon av samfunnene og gjenoppvekkelse av kallet til misjon i nord!

I september avsluttet Sverige ett år i bønn hvor kirker, organisasjoner og nettverk gikk sammen i bønn for Sverige. Lederskapet i «Sverigebönen» og “Sverige 365” opplevde at det neste steget ville være å involvere resten av Norden i en slik bønne-satsning. De inviterte derfor bønnenettverk i de andre nordiske landene med på ett nytt bønneår. Responsen har vært positiv, og nå tar vi dette steget for enhet og bønn for Guds planer med Norden.

På 80-tallet reiste Kjell Sjöberg rundt i Norden med en visjon om «Helliggjorte, åndelige vikinger» som skulle bringe Guds kjærlighet og sannhet ut i Europa. Siden da har nordiske forbedere møttes på tvers av landegrensene for å søke Guds planer for Norden. I 2015 tok ICCC og Sverigebönen initiativ til “The Nordic Summit» i Stockholm. Konferansen var en oppfølging av innspillene Kjell Sjöberg kom med i sin tid.

- Vi tror at Norden har en rolle å spille i Europa og videre utover i verden. Vi er frie land som kan fungere som tilfluktssteder for flyktninger og en trygg havn i urolige tider. Vår bønn er at hjertene våre skal smelte sammen og slå med Guds hjerteslag for verden. Som søsken ønsker vi som en familie å bringe evangeliet til jordens ender. Nå er tiden kommet for kirken i Norden å komme sammen i enhet og bønn for at vekkelsens ild skal brenne blant oss.

De profetiske ordene som er kommet til Norge de siste 20 årene taler om hvordan Guds ild skal brenne i vårt land og spre seg utover til nabolandene våre. Fra Norden vil så ilden gå ut til Europa. Vi tror at ilden allerede er tent, og nå sprer seg på sted etter sted. Mye har allerede skjedd i landet vårt og i Norden av enhet mellom kristne, men vi tror denne prosessen vil akselerere kraftig dette året. Det er som de tørre ben i dalen som Esekiel så. De lå spredt utover, men begynte å samle seg side ved side. Så kom Guds Ånd over dem, og de stod opp og ble en stor arme. Denne "vekkelsen" er det vi opplever Norden nå er inne i, og vi trenger å våke i bønn over dette, slik vi vil gjøre dette året.

Dag og natt vil det være en kontinuerlig bønnestafett fra det ene landet til det andre. Sverige starter på mandagene, Norge fortsetter tirsdagene, Island onsdager, Finland torsdager, Danmark fredager, Shetland, Orkenøyene og Caithness på lørdager og Færøyene har ansvar for søndagene.

Patrik Sandberg (Sverige), Christian Edlund (Sverige), Eva Sarsa (Finnland), Rakul Kristiansen (Danmark), Betina Enemark (Danmark), Regin Skipa (Færøyene), Kristvør Kolden (Færøyene), Sanna Smidt (Færøyene), Erna Eyjòlfsdóttir (Island), Ragnar Gunnarsson (Island), Moira Scott (Orkenøyene), Andrew Harmsworth (Shetland), Jennifer Gordon (Caithness), Gina Stewart (Sutherland), Øystein Hilleren (Norge), Olaf Engsbråten (Norway) og Jon Steinar Kjøllesdal (Norge) med mange flere.

luke-stackpoole-5Qqkjn4PFPA-unsplash.jpg

NORWAY FOR JESUS