johny-goerend-2XpixHtHmVc-unsplash.jpg

PRAYER FOR SWEDEN

Tack att du vill skriva upp dig på en eller flera bönetimmar för Sverige som ansvarar för måndag 24 timmar i en bönekedja i Norden. 

 

 

Böneämnen för Sverige när du ber på din bönetimme:

 

  • Be för en återupplivning av den första kärleken till Kristus Jesus i kyrkan i Sverige. (Upp 2.2-7)

  • Be för en hunger och längtan efter Guds ord att dagligen läsa och ta emot uppenbarelsen och visdomens Ande. (Kol 3:16-17)

  • Be för andliga ledare i landet att ödmjuka sig inför Herren och varandra i vänskap och lyssnande och enhet för Herrens plan och ritning. (Psalm 133)

  • Be för starka andliga fäder och mödrar i Sverige att vara mentorer till den unga generationen. (Mal 4:6)

  • Be för de unga generationerna i Sverige att döpas i tro kärlek och kraft. (2 Tim 1:7)

  • Be skördens Herre om arbetare till sin skörd i Sverige. (Luk 10:2)

  • Be om enhet i Kristi kropp. (Joh 17)

  • Be för Kristi kropp att vandra i helighet och renhet. (Rom 6:19)

  • Be att Guds Andes eld ska fylla alla troende och deras familjer (Luk 4:1-14)

 

Vi proklamerar; 

”Sverige är ett kristet land och ska så förbli” (tre ggr) 

(om du vill be detta tre gånger varje dag kl 12.00, 

ställ din klocka och be dagligen)

VAR MED OCH BE!

Många bönenätverk i de nordiska länderna går nu ihop för att be tillsammans i ett år. "Vi känner att vi nationer, som har våra flaggor märkta med Jesu kors, hör ihop.” De nordiska länderna har en gemensam kristen grund och en gemensam kallelse att missionera världen. Det är dags att se till att grundvalarna återställs, att våra nationer förvandlas och att kallelsen till mission återupplivas i norr!

I september avslutade Sverige ett års bön där kyrkor, organisationer och nätverk förenades för att be för Sverige. Ledningen i "Sverigebönen" och "Sweden 365" kände att nästa steg skulle vara att förena alla de nordiska nationerna i samma strävan. Sverige bjöd in bönenätverk i de andra nordiska länderna till att delta i ytterligare ett års bön. Svaret har varit positivt och vi tar nu detta steg av enhet och bön för Guds planer och syften.

Sedan Kjell Sjöberg proklamerade visionen om "helgade vikingar", som skulle föra Guds kärlek och sanning till Europa på 1980-talet, har förebedjare i de nordiska länderna träffats över våra gränser för att söka Gud för Hans vägar. 2015 hölls "The Nordic Summit" i Stockholm på initiativ av ICCC och Sverigebönen. Denna konferens tog upp några av de teman som Kjell Sjöberg bar under hela sitt ämbete.

Vi tror att de nordiska länderna har en roll att spela i och utanför Europa. Vi är fria länder som blir en tillflyktsort, en fristad, i tider av problem. Vår bön är att våra hjärtan ska smälta samman för att slå med Guds hjärtslag för världen. Eftersom vi är bröder och systrar vill vi också gå som en familj med evangeliet till jordens ändar. Nu är det dags för kyrkan att samlas i enhet och be för att väckelsens eld ska brinna bland oss igen.

Dygnet runt  kommer det att finnas en pågående bönekedja från nation till nation. Sverige börjar på måndagar, Norge fortsätter på tisdagar, sedan Island på onsdagar, Finland på torsdagar, Danmark på fredagar, Shetlandöarna, Orkneyöarna och Caithness på lördagar och Färöarna på söndagar.

En gång i månaden kommer ledare förser nordiska länderna ha ett zoom bönemöte och sedan kommer ett öppet zoom bönemöte vara en gång i månaden för alla som vill vara med och be. Detta görs genom att dela in oss i mindre breakoutrooms på zoom. 

Temat för detta böneår Nordic 365 dygnet runt är: från de döda benens dal till Guds Andes eld från norr! (Hesekiel 37 och Psalm 50).

 
Det går att boka bönetimmar på denna sida. 

johny-goerend-2XpixHtHmVc-unsplash.jpg

WE WILL SEE 

REVIVAL